LDL – druga strona medalu

Lipoproteina Niskiej Gęstości (ang. Low Density Lipoprotein – LDL)

Jest głównie kojarzona z cholesterolem, dokładnie z jego transportem z wątroby do komórek. Drugą powszechnie używaną nazwą w stosunku do frakcji cholesterolu LDL (LDL-c) jest „zły cholesterol”.

Czy LDL-c jest faktycznie dobrym markerem zdrowia?

Okazuje się, że nie do końca. Oprócz cholesterolu LDL transportuje również sterole czy triglicerydy. Dlatego możemy mieć niski poziom LDL-c, jednak sporo cząstek LDL transportujących pozostałe substancje. Tym samym większe prawdopodobieństwo chorób układu krążenia.

Cząstki LDL z ang. LDL particle – LDL-p

Nie widać większej korelacji między chorobami układu krążenia z poziomem cholesterolu. Sytuacja gdzie poziom całkowitego cholesterolu i frakcji LDL-c są dosyć nisko nie niesie za sobą mniejszego prawdopodobieństwa ryzyka śmierci.

Za to ryzyko chorób wzrasta, gdy jest sporo LDL-p i mało LDL-c. Dlatego obniżenie LDL-c nie zmniejsza ryzyka wcześniej wspomnianych chorób.
Powszechna jest kuracja fitosterolami przy podwyższonym poziomie LDL-c. W rezultacie obniżamy frakcję cholestrelu LDL, jednak nie zmniejszamy ilości lipoprotein.
LDL zamiast transportować cholesterol w większej ilości transportuje fitosterole. LDL-p dalej jest na takim samym poziomie = const.

Interpretacja

W Polsce niestety możemy napotkać spore problemy, aby zbadać LDL-p. Jak sobie poradzić w „naszym klimacie”?
Badania podstawowe, które warto wykonać w celu oceny jak nasz organizm sobie radzi z przetwarzaniem, magazynowaniem energii:
całkowity cholesterol, HDL-c, LDL-c, triglicerydy, insulina i glukoza na czczo, Hemoglobina glikowana (HbA1c)

Szczególnie poziom insuliny jest tu kluczowy. Brak prawidłowej reakcji na ten hormon może powodować zwiększone uwalnianie triglicerydów, wzrost lipogenesis de novo w wątrobie, obniżenie degradacji ApoB i spadek stężenia HDL-c. Wszystko co przyczynia się do krótkiego życia.

Optymalnie:

stosunek HDL-c/triglicerydy ok. 1
Triglicerydy do 100 mg/dl
stosunek HDL-c/LDL-c 1:2-3
Poziom insulina do 10 uIU/ml
Poziom glukozy do 100 mg/dl
HbA1c do 5,2% (przy niższych wynikach warto zwrócić uwagę czy zdarzą się objawy hipoglikemii)

Warto też wspomnieć o utlenionych formach jak są istotne w powstawaniu stanów zapalnych. Temat jest bardzo obszerny.
Zainteresowanych zapraszam na szkolenie – najbliższe już 28 października w Poznaniu.
Więcej informacji na stronie – http://szkolenia.strychalski.net/

Bibliografia:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2664115/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14505481
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313745/
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3247776/

PS. Tekst nie ma na celu wspierać bagatelizowania poziomu wysokiego cholesterolu, tylko zachęcać do szukania przyczyny i szerszego spojrzenia na sytuację.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *